Webbsideexpo

Även om vi använt sociala medier under många års tid, är det först nyligt som man kunnat se den stora potential för affärer som finns i och med kontaktnätet i dessa forum. Facebook och en hel del andra sociala medier har gått från att vara en plats för interaktion mellan vänner, till en mötesplats var man kan lära känna nya bekantskaper. Därifrån har det blivit en plattform utifrån vilken man kan marknadsföra produkter och tjänster på ett bra och enkelt sätt. I och med de vän-listor som användare samlat på sig, kan en rekommendation snabbt nå ut till fler. Många gånger är det personer i samma målgrupp.

Utöver denna möjlighet har man också kunnat se allt större möjligheter att marknadsföra sig och att bygga sitt namn och rykte. Det går att publicera vad som helst och att inleda samarbeten och ett första stadium av relation till kollegor, arbetsgivare, sponsorer och finansiärer är inte svårt. I takt med att användningsområdet breddats avsevärt, har också en ny typ av användare kommit in till dessa forum medan andra valt att kliva därifrån. Ofta på grund av reklamirritation eller för att påvisa missnöje som följd av övervakning och riktad marknadsföring.

Virala satsningar

Allt man behöver för att bli en viral kung eller drottning är en dator, internet och en stor portion passion för video. Det finns även andra sidor som skriver om internet och datorer. Vi skriver regelbundet om sådana webbsidor.  Det kan vara artiklar med tips till guider med hur man gör vissa tekniker och var man kan införskaffa utrustning som är riktigt bra att ha i sin arsenal när man vill arbeta med datorer och internet.