Om jämställdhet i arbetslivet

Jämställdhet handlar inte bara om kvinnor och män utan också om etnicitet, ålder, funktionsförmåga och ekonomisk status för att nämna några områden. Jämställdhet handlar i grund och botten om att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter – något som tyvärr inte är självklart varken i samhället eller i arbetslivet.

Här kan du läsa mer om jämställdhetsarbete och vad just du kan göra för att förbättra situationen på arbetsplatsen, oavsett om den är bra eller behöver bli ännu bättre. Vi rekommenderar även intressant läsning på pluralism.se.

Vad är jämställdhet?

Ordet jämställdhet förknippas ofta med kvinnor och män och den obalans som ofta råder däremellan. Att kvinnor tjänar sämre än män, blir sämre behandlade på arbetsplatsen och så vidare.

Det är såklart oerhört viktigt att arbeta för att jämna ut dom eventuella klyftor som finns och även om Sverige är ett land som kommit långt när det gäller just jämställdhet så finns mycket kvar att göra – just för att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och inte minst möjligheter.

Så kan du förbättra din arbetsplats

Att arbeta med jämställdhet på arbetsplatser är viktigt. Det är inte ovanligt att det förekommer diskriminering eller till och med mobbning och som chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig etc. är det viktigt att vara uppmärksam, bland annat på följande:

  • Vilka normer och ideal finns på arbetsplatsen?
  • Hur ser värderingarna ut?
  • Vad har medarbetarna för attityd?

Även om man tror sig ha en arbetsplats där alla är nöjda och glada, vilket givetvis kan vara fallet, så är det viktigt att jämställdhetsarbetet är ständigt pågående. På en arbetsplats där alla inte är nöjda och glada finns troligen en hel del att arbeta med, så som att se över arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner. Många företag har kommit långt när det gäller rättvisa och balans men många har också en lång väg kvar.

För dig som blir orättvist behandlad

Finns det brister när det gäller jämställdhet på din arbetsplats? Det kan kännas tufft att vara den som reagerar och vill ha förändring, men det kan också vara nödvändigt. Det innebär inte att du behöver ställa dig upp i fikarummet och protestera högljutt men däremot är det viktigt att ta upp problemet med någon som är ansvarig. Våga säga ifrån när saker och ting inte känns rätt – det kan göra skillnad både för dig och för andra.