Vilka jobb finns för en fysioterapeut?

Att få jobb som fysioterapeut är i regel ingen konst, eftersom det råder brist inom yrket. Däremot kan det vara desto svårare att välja karriärväg, då stor efterfrågan ger många valmöjligheter. Ett alternativ är att leta efter en ”vanlig” anställning, ett annat att starta eget företag och ett tredje att leta sig till ett bemanningsföretag. Läs mer om dom olika alternativen här.

Leta anställning

För många är en fast anställning enda alternativet till jobb, kanske för att det är det enda som känns till, utöver att starta eget. Det finns flera fördelar med att ha en vanlig anställning, inte minst att det ger stabilitet och trygghet. Däremot passar det inte för alla men då finns andra vägar att gå för att få jobb.

Starta eget

Den som inte vill ha jobb som fysioterapeut genom en fast anställning, utan känner sig mer vågad, kan alltid välja att starta eget. Det ger mer flexibilitet och självbestämmande och många gillar tanken på den frihet som ett eget företag kan ge. Däremot innebär det inte samma trygghet samtidigt som det ofta krävs mer arbete än vad som räknas med från början.

För den som är nyfiken på att driva eget kan det dock vara värt att prova – skulle det inte fungera går det ju alltid att leta sig vidare.

Sök jobb som fysioterapeut hos bemanningsföretag

Ett tredje alternativ till jobb är att ta anställning som konsult hos ett bemanningsföretag. Det är lite som att vara egen men ändå anställd – det ger en viss trygghet, någon annan sköter allt det administrativa men man är själv den som bestämmer vilka uppdrag som kan tas.

Det finns i regel stor tillgång på olika jobb för fysioterapeuter och den som är konsult kan själv se vad som finns i en stor databas. Uppdragen är vanligen utspridda på olika platser i landet och det går alltså själv att välja var man kan tänka sig att jobba. Det går även att påverka omfattning, arbetstider och andra saker som känns viktiga.

Några av dom fördelar som finns med detta alternativ är:

  • Högre lön
  • Större frihet

Bra att veta är att den som har startat eget som fysioterapeut kan också söka sig till bemanningsföretag, och fakturera i stället för att få vanlig lön.