Se vad som sker i ditt hem med en övervakningskamera

Vi lever i en osäker värld och tid där vårt hem ska vara den trygga borg som vi behöver. Då kan vi också vara i behov av smarta säkerhetslösningar i och utanför hemmet. Om du till exempel har ett hemlarm med övervakningskamera kommer du att kunna se och följa vad som sker inne i ditt hem och även utanför. Det finns nämligen kameror för både inom- och utomhusbruk. Allt för att passa just er boendesituation och behov.

Oftast har man en övervakningskamera som ett komplement till ett larmsystem. Det spelar ingen roll om du bor i villa, radhus eller lägenhet. Alla typer av boenden kan vara i behov av ett larm och en kamera för övervakning.

Kameran installeras av kompetenta tekniker för att se till att den ska fungera till fullo. Du kan sedan ställa in så kallade rörelsedetekteringszoner. Det innebär zoner där kameran ska upptäcka (detektera) och utlösa ett larm.

Fördelar med att ha en övervakningskamera i hemmet

När du integrerar ditt hemlarm med en övervakningskamera kommer du att få ett mer komplett övervakningssystem. Och fördelarna med att ha en kamera för övervakning är flera:

  • Uppkopplad till larmcentral. Din kamera är uppkopplad till en larmcentral. Om du dessutom har ditt larm sammankopplat är att larmoperatören på larmcentralen kan se videomaterialet när ett larm utlöses. Det gör också att larmoperatören får viktig och framförallt snabb information för att på så sätt kunna sätta in de åtgärder som behövs. Sekunder kan i många fall betyda stor skillnad oavsett om det gäller inbrott eller brand.
  • Komplett översikt av hemmet. Du får en komplett bild av vad som faktiskt sker i ditt hem och även utomhus om du vill ha utomhuskameror.
  • Tillgång till app. När du har ett hemlarm med kameraövervakning får du tillgång till en app där du kan själv kontrollera ditt hem. Du kan till exempel hantera, spela in och dela klipp. Du kan därmed gå tillbaka på vad som hänt tidigare. Med appen har du även möjlighet till att till exempel ta emot aviseringar och se video på när ett paket har levererats.