Att välja och hitta en advokat – eller jurist?

Behöver du hitta en advokat eller är det en jurist du behöver hjälp från? Vad är skillnaderna mellan dessa yrkestitlar och vem bör anlitas? Här förklaras begreppen.

Jurist eller advokat

En jurist är en person vars uppgift är att lösa juridiska problem. Det kan exempelvis vara att:

  • Skriva kontrakt
  • Tolka avtal
  • Ha kontakt med myndigheter
  • Förklara vad som är ”rätt och fel”
  • Stödja advokaten i dess arbete

Det är alltså en bred kategori och innebär även att vem som helst kan utge sig för att vara jurist. Det enda som krävs är att personen arbetar med juridik. Eftersom det inte är en skyddad titel kan vem som helst kalla sig för jurist.

En advokat är däremot en skyddad titel. Det krävs både lång utbildning, erfarenhet och kompetens för att titeln ska nås. Många som utbildar sig inom juridik väljer att bli advokat.

Om du behöver hitta en advokat eller en jurist beror därmed på frågans komplexitet. På en advokatbyrå jobbar generellt bägge. Juristen kan hjälpa med allmänna frågor medan advokaten tar de mer komplicerade.

Att hitta en advokat

Att hitta en advokat är inte svårt – att hitta rätt kan vara svårare. Framförallt bör de väljas utifrån dess inriktning och kompetens. Men för många privatpersoner handlar det även om kostnaden för det utförda arbetet.

Om det exempelvis uppstått en vårdnadstvist kan det vara fördelaktigt att försöka hitta en advokat som är specialiserad inom familjerätt. Därmed finns lång erfarenhet av den del inom juridiken som är aktuell vid en vårdnadstvist. Advokaten har även erfarenhet av tidigare tvister och kan lägga upp ärendet utifrån det.

Om det istället ett sambopar vill separera och få hjälp med delningen av bohaget kan jurister/advokater som är duktiga inom detta område anlitas.

Många gånger är dessa yrkesgrupper breda och kan ta frågor inom flera olika områden. Men önskas allra högst kompetens bör man försöka hitta en advokat just specialiserad inom det område som önskas.

Priset…

Att anlita en jurist är dyrt. Första steget bör därför vara att kontrollera med försäkringsbolaget om de kan täcka kostnaderna. Nästa steg är att kolla med flera jurister för att få kostnadsförslag. Är det mycket enkla frågor, som avtal, går dessa även delvis att direkt ladda hem från webbplatser mot en låg kostnad.